GUIDE TILL RÄTT SKORSTENSDIAMETER

Ø130 eller Ø150 mm? Här får du hjälp att välja rätt skorstensdiameter. Vi kan även utföra en unik beräkning för din installation. Välkommen att kontakta oss.

Lämplig diameter på skorstenen framgår av nedanstående tabeller beräknade enligt standarden SS-EN 13384-1.

För braskaminer

Effekt kWRökgastemp. °CCO2-halt, %Min. drag PaVerkningsgrad %RökkanalAnslutningUtförandeMin. höjd, mDiameter
1 - 5≤ 350≥ 8≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenRak3130 mm
1 - 5≤ 350≥ 8≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)3,5130 mm
6 - 10≤ 350≥ 8≤ 14≥ 70DW VISION 50ToppanslutenRak4130 mm
6 - 10≤ 350≥ 8≤ 14≥ 70DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)4,5130 mm

För täljstensugnar

Effekt kWRökgastemp. °CCO2-halt, %Min. drag PaVerkningsgrad %RökkanalAnslutningUtförandeMin. höjd, mDiameter
1 - 5≤ 250≥ 10≤ 12≥ 60DW VISION 50ToppanslutenRak4130 mm
1 - 5≤ 250≥ 10≤ 12≥ 60DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)4,5130 mm
6 - 10≤ 200≥ 10≤ 14≥ 75DW VISION 50ToppanslutenRak5150 mm
6 - 10≤ 200≥ 10≤ 14≥ 75DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)5,5150 mm
11 - 15≤ 200≥ 10≤ 15≥ 80DW VISION 50ToppanslutenRak5,5150 mm
11 - 15≤ 200≥ 10≤ 15≥ 80DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)6150 mm

För kakelugnar

Effekt kWRökgastemp. °CCO2-halt, %Min. drag PaVerkningsgrad %RökkanalAnslutningUtförandeMin. höjd, mDiameter
≤ 12≤ 300≥ 5≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenRak6,5130 mm
≤ 12≤ 300≥ 5≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)8130 mm
≤ 12≤ 300≥ 5≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenRak4,5150 mm
≤ 12≤ 300≥ 5≤ 12≥ 70DW VISION 50ToppanslutenDragning ≤ 1 m (°45)5150 mm

Värden i tabellerna är beräknade enligt SS-EN 13384-1 – Skorstenar – Metoder för beräkning av termodynamik och rökgasflöde – Del 1: Skorstenar som betjänar en eldstad.

Beräkningsförutsättningar:

• Att SFSAB SkorstensFolkets stålskorsten, DW VISION 50, används och placeras inom huset med 1 meter ovanför taket, där den förses med plåthuv och regnskydd.

• Att undertrycket i uppställningsrummet inte är större än 3 Pa.

• Att skorstenshöjden ovanför taket utförs enligt standard.

SFSAB SkorstensFolket kan även utföra en unik beräkning för varje enskild installation och för skorstenar som betjänar flera eldstäder. Välkommen att kontakta oss för rådgivning till rätt skorstensdiameter!

ByggaSkorsten.se logotyp   SFSAB logotyp

Skorstenspaket1-130mm

HITTA DITT SKORSTENSPAKET

Alla våra skorstenar är tillverkade i rostfritt stål och uppfyller alla gällande lagkrav. Priserna är lägsta möjliga och ger dig maximalt för pengarna.

Skorstenspaket Ø130 mm

Du får en skorsten med utmärkt prestanda som inte är större än den behöver vara. Du anger skorstenens höjd, stosens yttermått och önskad färg på skorstenshuven. Sedan beställer du hem ditt kompletta skorstenspaket.

Skorstenspaket Ø150 mm och Ø200 mm

Du får ett komplett skorstenspaket med skorstensdiameter Ø150 mm eller Ø200 mm.